Jord

Jordprodukter

Vi har ett stort sorteringsverk som vi använder när vi harpar jord, vi kan göra många olika sorters jord som t ex.

  • Harpad Matjord
  • Anläggningsjord
  • Planteringsjord,
  • Gräsmattejord
  • Skelettmineraljord
  • Mineraljord
  • m.m
  • Vi kan tyvärr inte garantera att jorden är helt fri från rotogräs, då vi enbart tillverkar naturjordar fria från bekämpningsmedel.

Vi har två Jordupplag i Göteborg.
Inne på Skanskas Kross i Angered Harpar vi Gräsmattejord och förvarar under tak.
Vi har även ett jordupplag på Hagliden i Landvetter, där vi förvarar Plantering och Gräsmattejord

Pris information ring 031-443198

Hitta hit

Lite fakta om jord:
Det organiska material som täcker jordens landyta består av blandade mineraler och avlagringar och kallas för jord. Jord är grunden för plantering och växtnäring i din trädgård. Precis under ytan på marken finns det första lager jord som också kallas matjord. Det är där daggmaskar, markdjur och mikroorganismer trivs och bryter ned organiskt material som löv och kvistar. Det bildas då mylla eller humus som blir mineraler och näringen i matjorden.

I vårat sortiment hittar du olika sorters jord som passar för många olika typer av plantering och användningsområden. All planteringsjord är torvbaserad. Torv är en inhemsk råvara som har mycket goda egenskaper som råvara för jord. De flesta jordar består av blandningar av olika torvtyper samt tillsatser som bidrar med olika egenskaper.

Jord är den blandning av mineraler, lösa avlagringar, gaser, vätskor och organiskt material som täcker jordens landyta. Läran om jord delas in i pedologi (jordmånslära) och jordartsgeologi och är vetenskaper inom geomorfologin och kvartärgeologin.

Matjorden innehåller större delen av markens växtnäring, detta kallas humus som blir mineraler och näringen i matjorden.

Torv är en jordart av organiskt ursprung som består av döda växtdelar som på grund av syrebrist har har brutits ner. Torvbildningen påbörjades för ca 10,000år sedan när inlandsisen drog sig tillbaka och den pågår fortfarande.

Torven har mycket goda egenskaper som råvara för jord framställning, den håller optimalt med luft och vatten, är i stort sett ogräsfri, finns i stora mängder av enhetlig kvalitet.