Mineraljord

Denna produkt är tillverkad för att motsvara kraven som ställs enl AMA Anläggning 20.

Denna jordprodukt skall användas under den vanliga växtjorden.
Den används för att skapa en komplett växtbädd på de platser där en naturlig mineraljord saknas, väldigt låg mullhalt.

Vi kan tyvärr inte garantera att den är helt fri från rotogräs, då vi enbart tillverkar naturjordar fria från bekämpningsmedel.

Mullhalt: <2%
PH-Värde: 5,5-7,5%

Jordprodukter

Gräsmattejord

Läs mer

Planteringsjord

Läs mer

Mineraljord

Läs mer

Harpad Jord

Läs mer

Krossmaterial

Läs mer

Sand

Läs mer