Gräsmattejord

Även kallad Växtjord Typ A är tillverkad för att motsvara kraven som ställs enl AMA Anläggning 20.

Grunden är en naturjord som vi tillsätter sand och naturgödsel.

Vi kan tyvärr inte garantera att den är helt fri från rotogräs, då vi enbart tillverkar naturjordar fria från bekämpningsmedel.

Jorden förvaras under tak och är torr och fin och lätt att arbeta med året runt.

Mullhalt: 3-5%
PH-Värde: 5,5-7,5%

Jordprodukter

Gräsmattejord

Läs mer

Planteringsjord

Läs mer

Mineraljord

Läs mer

Harpad Jord

Läs mer

Krossmaterial

Läs mer

Sand

Läs mer